Anunţul făcut de MAI legat de ACTELE DE IDENTITATE. Mii de români sunt vizaţi

Scris de Calin Tenche la 16 May 2016, ora 10:36

Ministerul Afacerilor Interne vine cu câteva precizări esenţiale legate de actele de identitate, în acest an electoral.

MAI a precizat pe Facebook că peste 21.000 de români și-au preschimbat actele de identitate în ultima săptămână, ca urmare a expirării termenului de valabilitate.

Angajații serviciilor publice comunitare au efectuat 215 deplasări în teren cu stația mobilă pentru reînnoirea actelor de identitate a 1.837 de persoane care, din motive medicale, nu se puteau deplasa la sediile serviciilor publice comunitare.

„Vă reamintim că eliberarea cărților de identitate și reînnoirea celor expirate reprezintă un demers important, inclusiv în vederea exercitării dreptului la vot”, precizează MAI.

Potrivit legii, cetățenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţa a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reședință, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute, transmite Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a MAI.

Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate:
– la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
– dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de „copil găsit” şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanta la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere s.a.);
– în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
– în cazul deteriorării actului de identitate;
– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
– când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
– în cazul schimbării sexului;
– în cazul anulării;
– în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
– pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
În situaţia cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială.

Documente obligatorii, necesare pentru eliberarea unui nou act de identitate, indiferent de motivul pentru care se eliberează:
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate, respectiv 7 lei, această sumă fiind actualizată în funcţie de raţă inflaţiei, cu avizul Consiliului Concurenţei;
– timbru fiscal în valoare de 5 lei sau documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru(valoare ce se poate actualiza prin hotărâre de Guvern);

Pe lângă aceste documente, mai sus enumerate, sunt necesare și alte documente, în funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărții de identitate, precum şi de starea civilă a solicitantului. Alte detalii AICI.

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Reclama 300x250 Stejarelul