Câte minute sunt incluse în „nelimitat”? Vezi condițiile incredibile de la Orange, Vodafone și Telekom

Scris de Ora de Justitie la 4 Feb 2016, ora 12:02

Contractele semnate cu diferiți operatori de telefonie mobilă sunt în realitate necunoscute ca și conținut de către consumatori. În ultima perioadă, majoritatea persoanelor care au semnat contracte sau și le-au modificat pe cele existente stau liniștiți zicând că aceștia au beneficii nelimitate.

Nelimitat pentru noi înseamnă că poți vorbi 24 de ore din 24, nu-i așa? Ei bine, nu este chiar deloc așa.

În accepțiunea tuturor operatorilor de telefonie, nelimitat înseamnă, în realitate, că poți să vorbești fără griji la telefon în limite normale. Prin urmare, mulți operatori au lansat oferte cu convorbiri nelimitate în loc să ofere sute sau mii de minute naționale pentru că practic însemna același lucru, dar termenul „nelimitat” avea un impact de marketing mai mare.

Această strategie este demonstrată de termenii disponibili pe site-urile celor trei mari operatori de telefonie din România, dar și de ANCOM, autoritatea de reglementare în domeniu.

Vă prezentăm astfel, ce înseamnă nelimitat pentru abonamentele persoanelor fizice la diferiții operatori:

NELIMITAT LA ORANGE

Termeni și condiții generale Orange pentru abonamente persoane fizice pot fi consultate: AICI

1.16 Rezilierea contractului (3) Strict în cazul abonamentelor care oferă beneficii nelimitate, se va considera, cu caracter exemplificativ dar nelimitat la, drept utilizare abuzivă a Serviciilor de către Client situațiile în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

Traficul de Voce/SMS efectuat este de două ori mai mare decât traficul primit  

sau

Traficul de Servicii de Voce/SMS în rețea sau către alți operatori depășește 4000 minute/SMS-uri pe lună.

Încălcarea de către Client a obligațiilor prevăzute în acest articol constituie Fraudă și atrage rezilierea de drept de către Orange România a Contractului în condițiile art.1.16 alin.1.

ASTFEL, în cazul în care traficul de voce sau SMS efectuat este de două ori mai mare decât cel primit sau depășesc 4000 de minute sau SMS-uri/lună, Orange poate să rezilieze contractul.

Art. 1. 16. precizează la alin. (1) (iv) În cazul în care Clientul utilizează Serviciile furnizate de către Orange România pentru a furniza la rândul său servicii de comunicații electronice, constand în, dar fără a se limita la: transferarea în rețeaua Orange a apelurilor/mesajelor scrise generate în alte rețele, transferarea apelurilor/mesajelor scrise – indiferent de originea lor – către alte rețele, revânzarea serviciilor Orange către terți; în cazul în care, în dauna Orange România, Clientul generează trafic artificial în rețeaua Orange sau către alte rețele; în cazul în care Clientul utilizează serviciile furnizate de Orange pentru testarea echipamentelor; în cazul în care Clientul utilizează serviciile Orange România pentru comunicații altele decât cele între utilizatori finali;

În situația prevăzută la art.1.16 alineat 1 punctul (iv) din TCG, Clientul datorează Orange România despăgubiri în valoare de 2.500 euro/lună/ SIM sau TV card pentru perioada cuprinsă între Activare și data rezilierii.

NELIMITAT LA VODAFONE

Termenii și condițiile generale Vodafone pentru abonamente persoane fizice pot fi accesate: AICI

Vodafone menționează la art. 11.3 În cazul abonamentelor/extraoptiunilor cu beneficii nelimitate (apeluri şi/sau mesaje scrise) se consideră, de exemplu, utilizare abuzivă, dacă profilul de trafic (raport discrepant între apelurile în reţea sau în afara reţelei, respectiv apelurile primite şi cele efectuate) sau volumul total de trafic nu putea fi realizat în condiţiile unei utilizări normale a serviciilor pe perioada unei luni de facturare. Pot fi calificate drept utilizare abuzivă şi obiceiurile de comunicare neobișnuite incompatibile cu utilizarea normală, individuală a abonamentului/serviciului cum ar fi, de exemplu, apelurile regulate de scurtă durată sau apelurile către mai multe numere într-o perioadă scurtă de timp.

Mai mult, art. 9.2. menționează: Vodafone poate înceta prezentul contract din motive imputabile clientului cu o notificare scrisă adresată cu 15 zile înainte de data încetării, în următoarele cazuri: (5) Clientul folosește serviciile GSM/UMTS/LTE în mod abuziv, pentru șicanarea altor Clienţi Vodafone, terţe persoane sau a angajaţilor Vodafone;

NELIMITAT LA TELEKOM

Termenii generali Telekom pentru abonamente persoane fizice pot fi consultați: AICI

Articolul 13.5 menționează: Telekom România Mobile are dreptul de a suspenda accesul la Servicii imediat, fără notificarea prealabilă a Abonatului, în cazul în care acesta înregistrează trafic intens într-o perioadă scurtă, implicând un risc atât pentru Telekom România Mobile cât și pentru Abonat. În acest caz accesul al Servicii va fi restabilit în maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data la care plata întregului debit sau a sumelor solicitate a fi achitate au fost confirmate în sistemul de evidență a facturilor și plăților aferente al Telekom România Mobile.

ASTFEL, putem deduce că în cazul în care abonatul folosește serviciile înregistrând un trafic „INTENS”, Telekom poate suspenda serviciile. Problema se pune asupra faptului că INTENS nu este definit în condițiile contractuale. De unde putem deduce că rămâne la latitudinea Telekom, ca în orice moment să poată stabili CÂT înseamnă INTENS.

De asemenea folosirea abuzivă a Serviciilor este reglementată la art. 8.10. prin care: Abonatul înțelege și acceptă că oricare din modurile de utilizare a Serviciilor conform prezentului articol sunt considerate a fi utilizări abuzive și sunt complet interzise Abonatului,sub sancțiunile prevăzute în prezentul Contract: (ii) folosirea Serviciilor în scopul săvârșirii unei Fraude (cum ar fi, dar fără a se limita la, activitate abuzivă identificată pe baza analizei de trafic: trafic permanent către destinații distincte etc);

Telekom poate să suspende serviciile sau să restricționeze accesul imediat, fără nicio notificare prealabilă „în cazul efectuarii unui trafic intens catre numere cu tarif special intr-un interval de timp scurt (ore/zile);

Este legal faptul că beneficiile „NELIMITATE” sunt în realitate, limitate?

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) menționează într-un comunicat de presă faptul că: “operatorii telecom pot impune limite de utilizare a minutelor, SMS-urilor sau datelor prevăzute în oferte” chiar dacă ofertele de minute sau trafic sunt “nelimitate”. “Ofertele operatorilor telecom promovate ca având beneficii nelimitate conțin, adesea, restricții sau condiții de utilizare, cu scopul de a preveni fraudele sau utilizarea abuzivă a serviciilor de voce sau date comercializate de furnizori”.

Mai multe articole

Reclama 300x250 Stejarelul