Planul Urbanistic General al Clujului, la loc comanda. Derogările de la zona verde de protecţie a Căii Turzii, anulate de prefect în prima instanţă de la Tribunal

Scris de Mihai Bacalu la 26 Jul 2016, ora 07:04

Timp de un deceniu s-au tot opintit să-l facă aşa cum trebuie. Alţi doi ani a fost violat din toate poziţiile, pentru a satisface interesele afaceriştilor de partid. Acum a început cârpirea PUG-ului nou, pe ici pe colo, prin punctele esenţiale, sub diverse pretexte mai mult sau mai puţin verzi.

Specialiştii de la firma Bogart au recomandat în mai multe zone de pantă, în preajma infrastructurii rutiere majore, instituirea unor zone verzi de protecţie, notate codificat Vpr, aşa cum a fost şi cazul Căii Turzii, la sud de intersecţia cu strada Făget, la ieşirea pe direcţia Turda.

În frenezia contestării noului PUG a căzut victimă această zonă, iar hotărârea Consiliului Local, prin care s-a adoptat modificarea regulilor urbanistice, la propunerea primarului, a fost adoptată cu largă majoritate. Zona de protecţie vede a fost înlocuită cu codul nou UEc, respectic urbanizare cu activităţi comerciale de mari dimensiuni, de gen mall sau showroom, aşa cum este mai toată Calea Turzii, cu cei mai mari dealeri de autoturisme.

Prefectul a fost atent de această dată şi a atacat în instanţă HCL, obţinând la Tribunal anularea sa.

Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâţii, astfel cum a fost extinsă. Anulează Hotărârea de Consiliu Local nr. 30/04.02.2016 privind revocarea parţială a H.C.L. nr. 493/2014 de aprobare a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Cluj, Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 iulie 2016.

PUG a prevăzut spaţiu verde

Vpr, zonă verde de protecţie, faţă de infrastructura majoră, de protecţie sanitară, plantaţii cu rol de stabilizare a versanţilor şi de reconstrucţie ecologică.

Zona cuprinde:
(a) spaţii verzi curol de protecţie faţă de infrastructura majoră– reţele magistrale de transport a energiei electrice şi gazului metan, căi ferate şi rutiere etc
(b) spaţii verzi cu rol de protecţie sanitară faţă de gropi de gunoi active sau în conservare staţii de epurare a apelor uzate etc.
(c) zone verzi pentru reconstrucţia ecologică a unor teritorii degradate
(d) plantaţii cu rol de stabilizare a versanţilor abrupţi, rezultat al unor intervenţii antropice sau cu risc natural de alunecare

Utilizări admise
Plantaţii înalte, medii şi joase, în conformitate cu cadrul normativ specific fiecărei categorii de utilizare în parte

Spaţii verzi cu acces public:
(a) sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo
(b) mobilier urban, amenajări pentru activităţi în aer liber compatibile – sport, joacă, odihnă
(c) edicule, componente ale amenajării peisagere
Cu condiţia ca stabilirea profilului funcţional să se facă în corelare cu cadrul normativ specific fiecărei categorii de utilizare în parte.

Au încercat să planteze un spaţiu comercial

Uec, zonă de urbanizare, de activităţi economice de tip comercial, en detail, desfăşurate în unităţi de mari dimensiuni, big box, mall, showroom.

Caracterul actual
Terenuri cu destinaţie agricolă– păşuni, fânaţe, arabil – sau libere situate în intravilanul municipiului.

Caracterul propus
Spaţii urbane destinate activităţilor economice de tip comercial – en detail – desfăşurate în unităţi de mari dimensiuni. Implică vânzarea către persoane fizice şi juridice a unui volum mare de mărfuri sau a mărfurilor voluminoase şi relevă o organizare specifică, incompatibilă cu
ţesuturile urbane obişnuite, tradiţionale – clădiri de tip industrial ce includ halele de vânzare şi serviciile anexe, ample spaţii de parcare pentru clienţi şi personal etc. Sunt dispuse în general în afara oraşelor sau la periferia acestora. Accesibilitatea e de regulă condiţionată de folosirea automobilului. Tipice sunt formulele „big box”, „mall”, „showroom”.

Organizarea urbană se bazează pe folosirea unei mari suprafeţe de teren – în general mai mari de un hectar / unitate – împărţită între spaţiile comerciale şi cele de acces / parcare. Regimul de construire este deschis. Clădirile sunt dispuse în retragere faţă de aliniament, cu un regim de înălţime variabil, funcţie de specificul programului arhitectural. Unitatea imaginii urbane e asigurată de constanţa volumului construit pe unitatea de suprafaţă, generată de stabilitatea CUT.

Reclama 300x250 Stejarelul